Gallery >> เน้นทุกรายละเอียด! เชคลิสเอกสารและบรีฟคำถามวีซ่าให้น้องทอป ก่อนบินไปเรียนที่ PELA, Portland #เรียนต่ออเมริกา #เรียนต่อเมกา
Back to top